Przejdź do treści

Znamy już wyniki

Za nami 29. Posiady Gawędziarskie oraz 31. Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego. Nadesłano blisko 100 nagrań, co bardzo nas ucieszyło zważywszy na obecną sytuację. Jury miało ciężki orzech do zgryzienia, gdyż poziom był bardzo wysoki. Wśród uczestników pojawiły się nowe twarze z nowymi utworami. Bardzo cieszy nas również udział najmłodszych uczestników.

W tegorocznej edycji Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego zasiadało Jury w składzie:
dr Bożena Lewandowska – przewodnicząca Jury – etnomuzykolog, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego
Przemysław Ficek – muzyk, folklorysta z Jeleśni
Janusz Macoszek – muzyk, folklorysta z Istebnej
Szymon Karpiński – sekretarz komisji, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Wysłuchało 79 prezentacji, w tym: 
70 solistów:
10 śpiewaków/czek w kategorii wiekowej do 12 lat (dzieci)
7 śpiewaków/czek w kategorii wiekowej od 13 do 18 lat (młodzież)
13 śpiewaków/czek w kategorii wiekowej od 18 lat (dorośli)
14 instrumentalistów/tek w kategorii wiekowej do 12 lat (dzieci)
6 instrumentalistów/tek w kategorii wiekowej od 13 do 18 lat (młodzież)
6 instrumentalistów/tek w kategorii wiekowej od 18 lat (dorośli)
4 multiinstrumentalistów/tek w kategorii wiekowej do 12 lat (dzieci)
7 multiinstrumentalistów/tek w kategorii wiekowej od 13 do 18 lat (młodzież)
3 multiinstrumentalistów/tek w kategorii wiekowej od 18 lat (dorośli)
3 grup śpiewaczych: 
1 grupy śpiewaczej dziecięcej
2 grup śpiewaczych młodzieżowych
6 kapel:
1 kapeli dziecięcej
5 kapel młodzieżowych

Jury zasugerowało, by uczestnicy konkursu zwrócili szczególną uwagę na naturalność śpiewu i nieinscenizowanie swoich wystąpień (szczególnie poprzez ruchy ciała i gestykulację).

Komisja sugeruje, by osoby występujące w kategoriach instrumentalistów, multiinstrumentalistów i kapel większy nacisk kładły na grę na instrumentach aniżeli śpiew. Zaleca się, by śpiew wybrzmiewał w formie tylko jednej zwrotki, najlepiej na początku utworu, następnie zaś prezentowana była gra. Nie powinno się natomiast przeplatać gry na instrumencie (instrumentach) ze śpiewem. Śpiew nie powinien być równoważny z grą na instrumencie.

W konkursie Posiad Gawędziarskich zasiadło Jury w składzie:
Janusz Legoń – krytyk teatralny, przewodniczący Jury 
dr hab. Jadwiga Wronicz – emerytowany profesor Instytutu Języka Polskiego PAN
Waleria Prochownik – gawędziarka, autorka tekstów gwarowych
Agnieszka Chrudzimska – sekretarz Jury, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej 

wysłuchało 18 gawędziarzy, w tym:
8 wykonawców w kategorii dzieci (do lat 12)
3 wykonawców w kategorii młodzież (od 13 do 18 lat)
7 wykonawców w kategorii dorośli (powyżej 18 roku życia)

Jury zwróciło uwagę na zróżnicowanie poziomu tegorocznych wystąpień. Część prezentacji wygłoszono w sposób naturalny, z zachowaniem czystości gwary, w kilku natomiast pojawił się język ogólnopolski. 
Komisja dostrzegła, iż strój uczestników nie zawsze był właściwy dla regionu, który reprezentowali. 
Niezwykle pozytywnym i godnym zaakcentowania jest natomiast fakt pojawienia się nowych wykonawców. Ponadto Jury docenia, że pomimo trudnych warunków, w jakich obecnie funkcjonujemy, uczestnicy decydują się na udział w konkursie, kontynuując pielęgnowanie tradycji gawędziarskich i dbając o ich przekaz pokoleniowy.
Komisja serdecznie dziękuje organizatorom 29. Posiadów Gawędziarskich on-line za podtrzymanie ciągłości przeglądu konkursowego oraz udokumentowanie w formie elektronicznej prezentacji gawędziarzy. 
Jurorzy gratulują wszystkim uczestnikom wystąpień w nienaturalnej dla nich rzeczywistości – przed kamerą, bez obecności publiki, a także dziękują im, że podjęli się owego, niełatwego, zadania. Szczególne gratulacje Komisja składa debiutantom, zachęcając ich do dalszych wysiłków nad upowszechnianiem gwary oraz obyczaju posiadów. 

Łączna pula nagród wynosiła w tym roku aż 19 150 zł
Nagrody zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nagrody współfinansowane są przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

oraz przez Starostwo Powiatowe w Żywcu.

WAŻNE – osoby, które otrzymały nagrodę pieniężną proszone są wypełnienie formularza dla laureata i kontakt pod nr tel: 504 612 786

Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.
Zachęcamy do obserwowania strony posiadywbeskidach.pl
Zapraszamy oczywiście za rok.