Przejdź do treści

Posiady Gawędziarskie 2021

 1. POSIADY GAWĘDZIARSKIE

Organizator:

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej Współorganizatorzy:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni Gminny Ośrodek Kultury w Milówce I Jury w składzie:

Janusz Legoń – krytyk teatralny, przewodniczący Jury dr hab. Jadwiga Wronicz – emerytowana profesor Instytutu Języka Polskiego PAN Waleria Prochownik – gawędziarka i pisarka Agnieszka Chrudzimska – sekretarz Jury, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej Wysłuchało 37 gawędziarzy, w tym:

 • 18 wykonawców w kategorii dzieci (do lat 12)
 • 4 wykonawców w kategorii młodzież (od 13 do 18 lat)
 • 15 wykonawców w kategorii dorośli (powyżej 18 roku życia) spisanych w kolejności alfabetycznej:
 1. Jan Głowacz (Jachówka), 10 lat (kat. dzieci) – gawęda „Inkluz”, zapisy zebrał

W. Kosiński

 1. Ewa Golik (Koniaków), 10 lat (kat. dzieci) – gawęda autorstwa E. LegierskiejNiewiadomskiej „Smyki Barki z Kasarni”
 2. Karol Gruszka (Żabnica), 11 lat (kat. dzieci) – gawęda „Jak to pon przyseł juhasić”
 3. Dorota Gryglak (Bielsko-Biała), 35 lat (kat. dorośli) – gawęda „Ło skarbak na Muńcole” autorstwa własnego, na podstawie gawędy tradycyjnej
 4. Stefania Gryglak (Bielsko-Biała), 6 lat (kat. dzieci) – gawęda autorstwa Doroty Gryglak „Jak sie downij dzieci chowało”
 5. Maria Grzegorek (Juszczyna), 67 lat (kat. dorośli) – gawęda własna „Jak Rejna Juzusia wylycyła”
 6. Jadwiga Hutyra (Rycerka Dolna), 65 lat (kat. dorośli) – gawęda własna „Co woły przepowiedziały”
 1. Hubert Jędrzejek (Żabnica), 17 lat (kat. młodzież) – gawęda „Klimowo skała” autorstwa własnego
 2. Maria Jopek (Cięcina), 75 lat (kat. dorośli) – gawęda własnego autorstwa „Kuba”
 3. Klara Juraszek (Jeleśnia), 14 lat (kat. młodzież) – „Ło tam, jak to sie ołtorz w kościele w Sopotni znaloz” – gawęda autorstwa Łukasza Murańskiego
 4. Maksymilian Kachnic (Jachówka), 11 lat (kat. dzieci) – gawęda „Bajcyrek” autorstwa

F. Niteckiego

 1. Józefa Kania (Przyborów), 78 lat (kat. dorośli) – gawęda (z dawnych czasów) „O Żydach w Przyborowie
 2. Emilia Kantyka (Pewel Ślemieńska), 8 lat (kat. dzieci) – gawęda „Baba i deboł” autorstwa Marii Grzegorek
 3. Paulina Kłapyta (Stryszawa) 19 lat (kat. dorośli) – gawęda własnego autorstwa „W kole gospodyń”
 4. Anna Kosiec (Radziechowy), 60 lat (kat. dorośli) – gawęda „Niydźwiedź jż chytry gorol” autorstwa A. Mrowca
 5. Rozalia Kubasiak (Stryszawa), 8 lat (kat. dzieci) – gawęda „O karcmarzu i pustelniku”
 6. Bartłomiej Motyka (Żabnica), 14 lat (kat. młodzież) – gawęda „Pogotka o mocnym Franku” autorstwa Marii Motyki
 7. Józef Niesyt (Jasienica), 75 lat (kat. dorośli) – gawęda „Jak gorole na Wiśle koniami pohandlowali”, autorstwa Zuzanny Bujok
 8. Grzegorz Ostafin (Trzebunia), 47 lat (kat. dorośli) – „Jak my pośli na muzykę na więciórkę” – gawęda autorstwa Doroty Lech i Grzegorza Ostafina
 9. Martyna Pacyga (Pewel Wielka), 16 lat (kat. młodzież) – „Matuśka Bosko sama nos wybrała”, gawęda autorstwa Teresy Juraszek
 10. Maciej Pawlus (Bystra) 10 lat (kat. dzieci) – gawęda „Jak moja mama pjekli bukty” autorstwa Wiesława Pawlusa
 11. Michał Pawlus (Bystra), 9 lat (kat. dzieci) – gawęda Jadwigi Hutyry „Jak sie to krowa przywionzała do gaździny”
 12. Wiesław Pawlus (Wieprz), kat. dorośli – gawęda „Pomoc z Jameryki” własnego autorstwa
 13. Julia Pietrasina (Koniaków) 8 lat (kat. dzieci) – gawęda „Wspómniyni pyrsi kómunii śwyntej we wojnym” autorstwa E. Legierskiej-Niewiadomskiej
 14. Anna Pituła-Biela (Stryszawa), 31 lat (kat. dorośli) – gawęda „Oczepiny” własnego autorstwa
 15. Teresa Przybyła (Istebna), 43 lata (kat. dorośli) – gawęda Wsiecko” autorstwa własnego
 16. Józefa Sordyl (Korbielów), 76 lat (kat. dorośli) – gawęda własna „O nocnicach”
 17. Zofia Sordyl (Korbielów), 76 lat (kat. dorośli) – gawęda własna „O sześcioniedziołce”
 18. Irena Stopa (Jordanów), 61 lat (kat. dorośli) – „Jak to zymba lycyli” – gawęda autorska
 19. Roksana Suszka (Koniaków), 8 lat (kat. dzieci) – gawęda „Opowiadani o Marynce” autorstwa E. Legierskiej-Niewiadomskiej
 20. Adam Szkawran (Istebna), 6 lat (kat. dzieci) – gawęda „Drak na ciubanuli” autorstwa Jana Kawuloka

Jan Szkawran (Istebna), 9 lat (kat. dzieci) – gawęda „Bachora na Bozi Narodzyni” autorstwa Jana Kawuloka

 1. Piotr Szkawran (Istebna), 8 lat (kat. dzieci) – gawęda „Ciornoksiyjźnik” autorstwa Jana Kawuloka
 2. Aleksandra Talik (Pewel Ślemieńska), 7 lat (kat. dzieci) – gawęda „Jak se ziemniocki godały” autorstwa Marii Grzegorek
 3. Mikołaj Wolański (Radziechowy), 8 lat (kat. dzieci) – gawęda „Kozy – debli nosiyni”
 4. Jan Worek (Twardorzeczka), 10 lat (kat. dzieci) – gawęda autorstwa Walerii Prochownik „Dziadkowe urodziny”
 5. Tomasz Wróbel (Koniaków), 8 lat (kat. dzieci) – gawęda autorstwa E. LegierskiejNiewiadomskiej „Furmanieni ujca Grajka”

II Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA DZIECI (DO LAT 12):

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł (trzysta złotych) otrzymuje

ADAM SZKAWRAN z Istebnej II miejsce ex aequo i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł (dwieście złotych) każda otrzymują:

JULIA PIETRASINA z Koniakowa ALEKSANDRA TALIK z Pewli Ślemieńskiej

III miejsce ex aequo i nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda otrzymują:

JAN WOREK z Twardorzeczki JAN SZKAWRAN z Istebnej Trzy równorzędne wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 100 zł (sto złotych) każda otrzymują:

EMILIA KANTYKA z Pewli Ślemieńskiej

EWA GOLIK z Koniakowa PIOTR SZKAWRAN z Istebnej

KATEGORIA MŁODZIEŻ (OD 13 DO 18 LAT):

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł (czterysta złotych) otrzymuje

HUBERT JĘDRZEJEK z Żabnicy

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł (trzysta złotych) otrzymuje

MARTYNA PACYGA z Pewli Wielkiej III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) otrzymuje

BARTŁOMIEJ MOTYKA z Żabnicy

KATEGORIA DOROŚLI (POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA):

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (pięćset złotych) otrzymuje ANNA PITUŁA-BIELA ze Stryszawy

II miejsce ex aequo i nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł (czterysta złotych) każda otrzymują:

TERESA PRZYBYŁA z Istebnej

DOROTA GRYGLAK z Bielska-Białej III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) otrzymuje

IRENA STOPA z Jordanowa Wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł (dwieście złotych) otrzymuje

MARIA JOPEK z Cięciny

Ponadto Jury postanowiło przyznać wspólną nagrodę specjalną w wysokości 500 zł (pięćset złotych) dla sióstr Józefy i Zofii Sordyl, za kultywowanie tradycji gawędziarskich Beskidu Żywieckiego.

Łączna kwota nagród: 4 600 zł.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ufundowało nagrody pieniężne, które pochodzą z Funduszu Promocji Kultury.

Nagrody współfinansowane są przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz, Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni, Gminny Ośrodek Kultury w Milówce i Starostwo Powiatowe w Żywcu.

Uwagi Jury:

Jury 30. Posiadów Gawędziarskich wyraża radość z faktu, że na konkursie pojawiają się teksty pisane przez nowe autorki, przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Komisja docenia również obecność nieznanych wcześniej wykonawców wśród dorosłych, którzy prezentują gawędy oparte nie tylko o najnowsze badania terenowe, ale także o tematy aktualne. Ponadto pozytywnie ocenia fakt, iż są to teksty własne występujących gawędziarzy.

Jury składa serdeczne gratulacje debiutantom, zachęcając ich do dalszych wysiłków w zgłębianiu i popularyzowaniu gwary własnego regionu. Komisję cieszy również udział w 30. Posiadach Gawędziarskich licznej grupy seniorów.

Członkowie Jury gorąco dziękują organizatorowi oraz współorganizatorom za zaangażowanie w przygotowanie artystyczne, merytoryczne i organizacyjne imprezy oraz za sprawne przeprowadzenie konkursu. Komisja dziękuje również wszystkim uczestnikom za udział w 30. Posiadach Gawędziarskich.