Miło nam powitać na stronie internetowej poświęconej Posiadom Gawędziarskim oraz Konkursowi Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego.

Konkurs organizowany jest od wielu lat w celu popularyzacji zainteresowania gwarą, umiejętnością gry na unikatowych instrumentach i śpiewu w manierze ludowej wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Tegoroczne zadanie zakładało przygotowanie warsztatów w postaci webinarów z zakresu zachęcenia dzieci i młodzieży do kultywowania tradycji ludowej. W zadaniu przewidziano stworzenie strony internetowej, mającej na celu promocję wydarzenia. Realizacja powyższych zadań miała na celu zachęcenie do rozwijania umiejętności wokalnych, muzycznych, jak i gwarowych oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności ludowej.

Konkurs adresowany jest do wszystkich muzyków ludowych, kapel regionalnych, gawędziarzy, a także do śpiewaków ludowych z południa Polski, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności artystyczne z dziedziny folkloru słowno-muzycznego.

Skupienie w jednym miejscu tak bogatego repertuaru słowno-muzycznego jest niecodziennym zjawiskiem, które należy zarejestrować, aby w przyszłości móc korzystać z tego materiału i uwzględnić przemiany zachodzące w formach prezentacji gawędy i używania gwary, a także sposobu gry na instrumentach ludowych. Ważna jest dla nas popularyzacja gwary i muzyki ludowej wśród lokalnej społeczności. Możliwość zaprezentowania się najlepszych muzyków i śpiewaków ludowych pozwala także dostrzec innym uczestnikom konkursów kunszt gry, sposobu opowiadania gawędy czy maniery śpiewaczej, która jest najbliższa formie tradycyjnej.

Pragniemy przypomnieć starszym mieszkańcom regionu i pokazać młodym, jak ważna jest współpraca międzypokoleniowa i szacunek do tradycji swojego regionu. Realizacja tego projektu przyczyni się głównie do popularyzacji archaicznych form folkloru górali żywieckich, śląskich i babiogórskich takich jak muzyka, śpiew czy gwara. Te coraz bardziej zanikające elementy kultury regionalnej wymagają uświadomienia i zachęcenia ludzi – zwłaszcza młodych, do propagowania kultury góralskiej w różnych formach.

1 komentarz do “WITAJCIE”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *